Všichni klienti maji právo zrušit své objednávky dle zákona o vzdáleném prodeji, která chrání spotřebitele při nákupu on-line.

Právo zrušit objednávku v jakýkoliv okamžik během sedmi pracovních dnů od dodání zboží.

Kupující je povinen se o zboží řádně starat po dobu, kdy je v jeho držení. Je nezbytné odeslat zboží na naši adresu na vlastní náklady (pokud se nejedná o případ, kdy jsme odeslali chybný produkt nebo je produkt poškozen nebo je vadný) neprodleně po zrušení kupní smlouvy.

Máme právo na vrácení částky vynaložené na převzetí zboží, pokud toto není na naše náklady.
V okamžik, kdy nám bude sděleno odstoupení od kupní smlouvy, jakákoliv částka, která byla vámi zaplacena bude vrácena co nejdříve a v každém případě nejpozději do 30ti dní od data odstoupení od smlouvy.